Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
Souhlas s pořízením a použitím fotografií osoby

 

Tímto uděluji společnosti FILMFEST, s.r.o., sídlem Zlín, Kudlov, Filmová 174, PSČ: 760 01, IČ: 262 73 365, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 41255 (dále jen „Správce“) souhlas

a) se zpracováním mých osobních údajů, a to v rozsahu jméno a příjmení, emailový a telefonní kontakt a stát pobytu;

b) s pořízením fotografií mé osoby, ať již v podobě hmotné či digitalizované pro účely mé identifikace v průběhu Mezinárodní filmovém festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně pořádaného Správcem (dále jen „Festival“) a dále za účelem jejich užití pro veškeré propagační materiály, newslettery nebo jiné tiskoviny vydané Správcem v souvislosti s Festivalem, jak v tištené podobě, tak v elektronické podobě, např. na webové stránky Správce, Facebooku Správce. Souhlasím s tím, že fotografie mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo mohou být použity pouze jejich části. Souhlasím s použitím fotografií spolu s mými osobními údaji v rozsahu jména a příjmení, stát pobytu.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem mé účasti jako účastníka na Festivalovém půlmaratonu MONET+ ZLÍN, zasílání informací souvisejících s Festivalovým půlmaratonem MONET + ZLÍN, jakož i pro další nezbytné činnosti související s mou účastí na Festivalovém půlmaratonu MONET+ ZLÍN. Doba zpracování osobních údajů je 10 let od udělení souhlasu a to z důvodů informování účastníků Festivalového půlmaratonu MONET+ ZLÍN o dalších aktivitách a zasílání aktualit v rámci společnosti FILMFEST, s.r.o.. Jako poskytovatel osobních údajů, mám právo kdykoliv požádat správce o jejich vymazání z databáze, a to zasláním žádosti o toto vymazání na email gdpr@zlinfest.cz. Této žádosti musí být vyhověno.

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

V případě Vašeho nesouhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, nebude moci FILMFEST, s.r.o. administrovat Vaši účast a pobyt na Zlín Film Festivalu.