Doprava ve městě a organizační informace

Dopravní omezení po dobu závodu od 15:00 do 19:00 hodin

V době závodu budou probíhat tyto dopravní omezení. Řazeno dle názvu ulice:

UliceUzavírkaPoznámka k uzavírce
Bartošova plná  
Benešovo nábřeží plná od nadjezdu Gahurova až po Podvesnou XIII
Cyklistická plná  
Desátá plná  
Devadesátá plná směrem k ulici Malotova
Dlouhá plná od křižovatky s ulicí Vodní po Fugnerovo nábřeží
Dvacátá plná směrem k J. A. Bati
Fügnerovo nábřeží plná  
Havlíčkovo nábřeží plná od Kúty po Zálešná VIII
Hlavníčkovo nábřeží plná po odbočku na most k ulici Nábřeží
J. A. Bati polovina silnice  
K Rybníkům plná  
Kúty plná směrem k Fügnerovu nábřeží
Malotova plná  
Nábřeží plná směrem do Zlín - Prštné
Odboje plná  
Podvesná IV až XIII plná směrem k Benešovu nábřeží
Přímá polovina silnice od ulice Cyklistická po prodejnu Albert
Sedmdesátá plná směrem k ulici Vavrečkova
Sokolská částečná doprava svedena na Tyršovo nábřeží
Soudní plná  
Šedesátá plná od Vavrečkova po ul. J. A. Bati
U Sokolovny plná  
U Splavu plná směrem k Fügnerovu nábřeží 
U Stadionu plná  
Vavrečkova plná  
Vodní plná  
Zálešná I až VIII plná směrem k Havlíčkovu nábřeží

 

Omezení MHD během závodu

Na trase závodu bude platit pro silniční dopravu (včetně MHD) úplná uzavírka. Dojde tak k přerušení pravidelných tras linek 2, 4, 8, 9, 33, 34 a 36. Předpokládá se, že dopravní omezení potrvají asi do 18:15 hodin.

Trolejbusy a autobusy dotčených linek budou přesměrovány na náhradní trasy. Dopravní obsluha Zlína zůstane zachována. Aktuální informace můžete sledovat na stránkách Dopravního podniku Zlín-Otrokovice.

Důležité informace k pořadatelům závodu

Na trase závodu a všech důležitých místech kolem něj budou před, po dobu i po závodu organizovat dopravní situaci označení pořadatelé.

Tito pořadatelé mají statut veřejného činitele, který jim umožňuje řídit a jednat v zájmu zachování bezproblémové dopravní situace při organizaci celého závodu. Veškeří účastníci silničního provozu v těchto místech jsou nuceni je poslouchat a řídit se jejich pokyny.

Pokud se tak nestane, hrozí jim zákonné sankce v podobě finančních pokut a řidičských omezení. Celou dopravní situaci bude řídit Policie ČR, která na důležitá místa umístí členy svého policejního sboru.

Mapy a plánky