Doprava ve městě a organizační informace

Dopravní omezení a další organizační informace budou uveřejněny v dostatečném časovém předstihu před dalším závodem. Děkujeme za váš zájem!