Organizace dopravy ve městě a informace pro diváky

Zákaz vjezduOmezení MHD během závodu

Na trase závodu bude platit pro silniční dopravu (včetně MHD) úplná uzavírka. Dojde tak k přerušení pravidelných tras linek 2, 4, 8, 9, 33, 34 a 36. Předpokládá se, že dopravní omezení potrvají asi do 12:30 hodin.

Trolejbusy a autobusy dotčených linek budou přesměrovány na náhradní trasy. Dopravní obsluha Zlína zůstane zachována. Aktuální informace můžete sledovat na stránkách Dopravního podniku Zlín-Otrokovice.

Důležité informace k pořadatelům závodu

Na trase závodu a všech důležitých místech kolem něj budou před, po dobu i po závodu organizovat dopravní situaci označení pořadatelé.

Tito pořadatelé mají statut veřejného činitele, který jim umožňuje řídit a jednat v zájmu zachování bezproblémové dopravní situace při organizaci celého závodu. Veškeří účastníci silničního provozu v těchto místech jsou nuceni je poslouchat a řídit se jejich pokyny.

Pokud se tak nestane, hrozí jim zákonné sankce v podobě finančních pokut a řidičských omezení. Celou dopravní situaci bude řídit Policie ČR, která na důležitá místa umístí členy svého policejního sboru.

Dopravní omezení po dobu závodu od 08:00 do 13:00 hodin

V době závodu budou probíhat tyto uzávěry a omezení:

Uzavírky a omezení