Organizace dopravy ve městě a informace pro diváky

Zákaz vjezdu

Vážení obyvatelé, v neděli 29. května odstartuje již 7. ročník Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2022. Závod pořádaný v rámci mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín film festival a za podpory města a kraje. Akce je vyhledávána tisíců běžců z celé republiky i zahraničí ve všech věkových kategorií. V 10:00 se na start postaví 1 200 běžců a absolvují půlmaraton, čtvrtmaraton, tandemový čtvrtmaraton či půlmaratonskou štafetu. V 15 hodin na trať 1400 metrů dlouhého VIVA Rodinného běhu vyrazí na 700 běžců, zejména dětí a jejich rodičů. Tyto běžecké jsou vždy krásnou a atraktivní podívanou, která s sebou ale rovněž přináší drobné nepříjemnosti v podobě nezbytných dopravních omezení. Vážíme si toho, že je tolerujete. Za Váš respekt jménem celého organizačního týmu Zlín film festivalu a spolku Běhy Zlín předem děkujeme.

Jarmila Záhorová, ředitelka Zlín film festivalu
Bohuslav Komín, předseda spolku Běhy Zlín

Dopravní omezení a uzavírky ulic ve městě během závodu 29. 5. 2022

Lokality s omezeným parkováním:

Zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu (viz. uzavírky a omezenív neděli 29. 5. 2022 od 8:00 do 13:00 hodin. Prosíme, přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s odtahem vašeho vozidla.

Úplná uzavírka:

V době bezprostředně před závodem dojde k úplné uzavírce celé trasy závodu (viz. uzavírky a omezení), tedy v neděli 29. 5. 2022 od 9:00 do 13:00 hodin. Prosíme, počítejte s tím, že v tuto dobu nebude možné do ulic vjíždět vozidly, ani z ulice vyjíždět. Prosíme, pokud předpokládáte, že budete auto potřebovat, zaparkujte si své vozidlo včas jinde. Předejděte tak zbytečným nepříjemnostem.

Krátkodobá uzavírka:

V době těsně před startem Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2022 dojde v neděli 29. 5. 2022 od 9:45 do 10:15 hodin ke krátkodobé uzavírce centra města Zlína (viz. uzavírky a omezení) za asistence příslušníků Policie ČR a Městské police Zlín. V této době dojde také ke zastavení městské hromadné dopravy. Prosíme počítejte se zpožděním u části linek mětské hromadné dopravy.

Možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí:

V době konání závodu v neděli 29. 5. od 9:00 do 13:00 hodin bude výjezd z určitých lokalit (viz. uzavírky a omezení) umožněn dle pokynů pořadatelů a za asistence příslušníků Policie ČR a Městké policie Zlín.

 

Uzavírky a omezení

Omezení MHD během závodu

Na trase závodu bude platit pro silniční dopravu (včetně MHD) úplná uzavírka. Dojde tak k přerušení pravidelných tras linek 2, 4, 8, 9, 33, 34 a 36. Předpokládá se, že dopravní omezení potrvají asi do 13:00 hodin.

Trolejbusy a autobusy dotčených linek budou přesměrovány na náhradní trasy. Dopravní obsluha Zlína zůstane zachována. Aktuální informace můžete sledovat na stránkách Dopravního podniku Zlín-Otrokovice.

Důležité informace k pořadatelům závodu

Na trase závodu a všech důležitých místech kolem něj budou před, po dobu i po závodu organizovat dopravní situaci označení pořadatelé.

Tito pořadatelé mají statut veřejného činitele, který jim umožňuje řídit a jednat v zájmu zachování bezproblémové dopravní situace při organizaci celého závodu. Veškeří účastníci silničního provozu v těchto místech jsou nuceni je poslouchat a řídit se jejich pokyny.

Pokud se tak nestane, hrozí jim zákonné sankce v podobě finančních pokut a řidičských omezení. Celou dopravní situaci bude řídit Policie ČR, která na důležitá místa umístí členy svého policejního sboru.

 

Mapy a plánky