Často kladené dotazy

Jaká hygienická opatření bude potřeba během konání závodu dodržovat?

Hygienická opatření, která připravujeme v rámci Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín odpovídají momentálně platným nařízením vlády ČR a budou průběžně upravována dle vývoje situace. Přihlášení závodníci o nich budou informováni emailem v týdnu před konáním závodu společně s dalšími organizačními pokyny a informacemi.

Všichni účastníci Festivalového půlmaratonu i rodinného běhu musí také odevzdat písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, které odevzdají při prezenci (vyzvednutí startovního balíčku). Bez vyplněného a odevzdaného formuláře nebude startovní číslo vydáno!

Stáhnout prohlášení COVID-19 k vyplnění

Nemohu se závodu zúčastnit, jaké jsou možnosti?

Protože musíme v předstihu před závodem vyrobit trička dle zvolených velikostí a startovní čísla se jménem, startovné není možné vrátit. Můžete ho ale postoupit někomu jinému. Váš startovní balíček může na základě vyplněné plné moci vyzvednout někdo jiný. Změnu jména ve startovce je nutné nahlásit v místě prezence po vyzvednutí startovního balíčku.

Stáhnout plnou moc k vyzvednutí startovního balíčku

Do kdy musím provést úhradu startovného?

Startovné je nutné uhradit do 14 dnů. Následně bude vaše registrace zrušena, aby bylo uvolněno místo pro další zájemce. Kapacita závodu je limitována.

Bude se v případě zrušení závodu při nepříznivých epidemiologických podmínek vracet startovné?

Z důvodu možných změn organizátoři garantují, že v případě nepříznivých epidemiologických podmínek bude možné startovné převést do následujícího ročníku. Jelikož není možné v tuto chvíli odhadovat situaci v září 2021, jsou stejně jako loni organizátoři připraveni v případě posunu termínu či zrušení závodu, startovné převést do dalšího ročníku. Případně za určitých podmínek individuálně řešit i jeho vrácení běžcům. Zájemci o účast tak nemusí mít obavy z registrace už nyní.

Nepřišly mi mailem žádné informace. Kdy a kde dostaneme startovní balíčky?

Veškeré informace jsou uvedeny na webu. Stav vaší registrace ve startovce, kompletní informace v propozicích, v mápách a časovém harmonogramu. Všude je uvedeno kdy a kde si vyzvednete startovní balíčky. Kompletní informace zasíláme také včas před závodem e-mailem.

Registrovali jsme se na závod, provedli jsme úhradu a nepřišlo nám žádné potvrzení. Co máme dělat?

Pokud jste se registrovali na závod a nepřišel vám potvrzující mail, mohl zapadnout do spamu, nebo jste uvedli špatný mail. Protože tato forma potvrzení není spolehlivá, podívejte se přímo na web do startovní listiny, kde uvidíte, zda vaše registrace proběhla a jaký má status (uhrazena/neuhrazena). Popřípadě můžete provést úhradu dle informací uvedených právě na této stránce.

Jeden nebo více členů štafety se nemůže zúčastnit. Můžeme ho/je nahradit?

Ano, změnu můžete provést v místě prezence. Nahlásíte změnu členů štafety a opravíme je ve startovní listině.

Mohu před závodem změnit trať?

Změnu tratě můžete provést v místě prezence. Za poplatek 100 Kč dostanete nové startovní číslo s čipem dle nové tratě.

Je mi méně jak 18 let. Mohu se závodu zúčastnit?

Pokud je ti méně jak 18 let, závodu se samozřejmě zúčastnit můžeš. U prezence ale budeme potřebovat předložit potvrzený souhlas zákonného zástupce. Netýká se Festivalového VIVA rodinného běhu!

Stáhnout souhlas zákonného zástupce k vyplnění

Nemohu si u prezence vyzvednout startovní balíček, může ho vyzvednout někdo jiný?

Váš startovní balíček může vyzvednout zmocněná osoba. Pokud předem víte, že prezenci nestihnete a chcete někoho pověřit, stáhněte si formulář pro zplnomocnění této osoby. Vyplněný a podepsaný formulář přineste k prezenci.

Stáhnout plnou moc k vyzvednutí startovního balíčku

Provedl jsem úhradu startovného a ve startovní listině je u mého jména stále uvedeno "neuhrazeno"

Bankovní převod trvá obvykle dva pracovní dny. Aktualizaci výpisů v bance provádíme jednou týdně. Prosíme tedy o trpělivost. Pokud se změna neprojeví do čtrnácti dnů, je možné, že byl uveden špatný variabilní symbol. V takovém případě nás kontaktujte na e-mail: info@zlinskypulmaraton.cz

Nepřišel mi potvrzující e-mail registrace a nevím, jak provést platbu?

Pokud vám nepřijde potvrzující e-mail, zkontrolujte nevyžádanou poštu (SPAM). Pokud e-mail nenajdete ani tam, mohla být špatně vyplněná e-mailová adresa. V takovém případě nás kontaktujte na e-mailu: info@zlinskypulmaraton.cz. Nicméně platbu startovného můžete provést dle informací ve startovní listině.

Jak zaregistruji více dětí na rodinný běh?

Na rodinný běh je potřeba zaregistrovat všechny účastníky běhu. Co běžec (i dítě), to jeden vyplněný formulář. Pro každého účastníka běhu (dospělé i děti) je potřeba vyplnit formulář. Je to z toho důvodu, aby vaše děti dostaly vlastní startovní číslo a překvapení v cíli. Příklad: Maminka poběží s dcerou a synem. Vyplní tedy formulář 3x. Vaše děti nemusí mít vlastní e-mail, telefon a podobně. Vyplňte tedy Váš (zákonný zástupce).