Informace pro štafety dvojic

Pravidla pro štafety dvojic

Štafetového závodu dvojic Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín se smí zúčastnit dvojice závodníků v libovolném vzájemném vztahu a pohlaví. Štafety jsou v kategorii Muž - Muž, Žena - Žena, Muž - Žena. V případě závodníka ve věku pod 18 let, vyžadujeme při prezenci potvrzený souhlas rodinného zástupce s účastí v závodu.

Start

Start závodu je ze samostatného koridoru v 10:00 hodin z ulice Hradská před Kongresovým centrem ve Zlíně. Startovní koridor je označen barvou, kterou mají štafetoví běžci na startovním čísle.

Štafetové číslo

Každý člen dvoučlenné štafety má svoje vlastní startovní číslo. Startovní číslo pro dvoučlenné štafety začínají číslem 2001 a jsou rozlišeny písmena A, B. Běžec v prvním kole závodu má na hrudi číslo s písmenem A. Běžec ve druhém kole závodu má na hrudi číslo s písmenem B.

Štafetový koridor

První běžec (A) startuje se štafetovým kolíkem společně s ostatními běžci v rámci hromadného startu Festivalového půlmaratonu z označeného koridoru pro štafety. Startovní koridor je otevřený od 9:30 hodin. Start štafety z jiného startovního koridoru, než ze společného pro štafety, znamená penalizaci 20 minut k výslednému času.

Ve startovním koridoru buďte včas. Druhý běžec (B) přebírá štafetový kolík v předávacím prostoru v ulici Bartošova, nedaleko cílového prostoru na náměstí Míru.

Štafetový kolík

První člen štafety si vyzvedne štafetový kolík v Samostatně stojící tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. Univerzitní, vedle Kongresového centra (místo prezence) mezi 7:30 a 9:00 v den startu 2.6. Tento štafetový kolík předá druhému členu štafety, který s ním doběhne do cíle, kde kolík odevzdá. Po odevzdání štafetového kolíku obdrží druhý člen štafety v cíli pamětnické medaile i pro svého spoluběžce. Nevyzvednutí štafetového kolíku na startu, ztráta štafetového kolíku či neodevzdání štafetového kolíku v cíli, znamená diskvalifikaci a neuvedení štafety ve výsledkové listině.
Štafetový kolík je opatřen čipem pod smršťovací bužírkou. Neodstraňujte čip z kolíku. Nezakrývejte čip rukou. Nebude možné změřit váš čas a nebudete tak uvedeni ve výsledkové listině.

Předávací místo pro štafetu dvojic

  • ulice Bartošova vedle radnice

Předávka

Věnujte, prosím, pozornost grafickému znázornění předávek! Na svého spoluběžce čekáte v označeném koridoru na předávce. Bartošova ulice - https://mapy.cz/s/dukorageho. Spoluběžec vám předá štafetový kolik v předávkovém koridoru a běžíte do cíle. Zkontrolujte si, zda máte štafetový kolík!

Doprava na předávací místa

Individuálně, nejlépe pěšky.

5 nejdůležitějších pravidel, které je nutno dodržet

1. Členové týmu si nesmějí navzájem prohodit startovní čísla.
2. Každý člen štafety si nesmí zapomenout vzít s sebou na start číslo.
3. Doneste do cíle štafetový kolík i s měřícím čipem.
4. Start z jiného koridoru než štafetového znamená penalizaci 20 minut k cílovému času.
5. Start 9. Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2024 je před Kongresovým centrem 2.6. v 10 hodin

Ceny a odměny

Štafeta smíšená muž a žena: První tři místa
Štafeta složená ze dvou žen: První tři místa
Štafeta složená ze dvou mužů: První tři místa

Další důležité informace