Časový harmonogram

Časový harmonogram příštího závodu bude uveřejněn v dostatečném časovém předstihu. Děkujeme za váš zájem!