Informace pro štafetový půlmaraton

Pravidla pro štafety

Štafetového závodu Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín se smí zúčastnit čtveřice závodníků v libovolném vzájemném vztahu a pohlaví. Štafety jsou v kategorii Muž - Muž, Žena - Žena, Muž - Žena. V případě závodníka ve věku pod 18 let, vyžadujeme při prezenci potvrzený souhlas rodinného zástupce s účastí v závodu. Výměnu člena štafety nebo úpravu pořadí můžete provést v místě prezence.

Reálné délky úseků

  • A 6,4 km
  • B 4,4 km
  • C 5,0 km
  • D 5,3 km

Start

Start Štafetového půlmaratonu je ze samostatného koridoru v 10:00 hodin z ulice Hradská před Kongresovým centrem ve Zlíně. Startovní koridor je označen barvou, kterou mají štafetoví běžci na startovním čísle. Před startem je nutné vyzvednout štafetový kolík v neděli 2.6. mezi 7 a 9 hodinou v samostatně stojící tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. Univerzitní, vedle Kongresového centra. Štafetový kolík se vydává jakémukoliv členu štafety oproti startovnímu číslu!

Štafetové číslo

Každý člen štafety má svoje vlastní startovní číslo. Startovní čísla pro štafety začínají číslem 3001 a jsou rozlišeny písmeny A, B, C, D. Běžec na prvním úseku má číslo s písmenem A, na druhém úseku B, na třetím úseku písmeno C a na závěrečném úseku písmeno D. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci štafety a neuvedení ve výsledkové listině.

Štafetový koridor

První člen štafety startuje ze štafetového koridoru společně s ostatními běžci podle startovního čísla. Dle startovního čísla si najde svůj startovní koridor, které jsou otevřeny od 9:30 hodin. Start štafety z jiného startovního koridoru, než ze společného pro štafety, znamená penalizaci 20 minut k výslednému času.

Ve startovním koridoru buďte včas. Ostatní členové štafety čekají na předávce v místech určených pro štafety. Druhý a čtvrtý člen štafety čeká u občerstvovací stanice na 6,4 a 15,8 kilometru v areálu teplárny Teplárna Zlín s.r.o. | Sev.en. Předávací místo je vzdáleno asi 500 metrů od cíle na náměstí Míru. Třetí člen štafety čeká na předávku v ulici Bartošova vedle budovy radnice, zhruba 50 metrů od cíle.

Štafetový kolík

První člen štafety si vyzvedne štafetový kolík v Samostatně stojící tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. Univerzitní, vedle Kongresového centra (místo prezence) mezi 7:00 a 9:00 v den startu 2.6. Tento štafetový kolík si budou jednotliví členové předávat a poslední člen štafety s ním doběhne do cíle, kde kolík odevzdá. Po odevzdání štafetového kolíku obdrží poslední člen štafety v cíli účastnické medaile i pro své spoluběžce. Nevyzvednutí štafetového kolíku na startu, ztráta štafetového kolíku či neodevzdání štafetového kolíku v cíli, znamená diskvalifikaci a neuvedení štafety ve výsledkové listině.

Štafetový kolík je opatřen čipem pod smršťovací bužírkou. Neodstraňujte čip z kolíku. Nezakrývejte čip rukou. Nebude možné změřit váš čas a nebudete tak uvedeni ve výsledkové listině.

Předávací místaSchéma předávky štafet

1. předávka – areál teplárny Teplárna Zlín s.r.o. | Sev.en https://mapy.cz/s/fajusapocu
2. předávka – ulice Bartošova vedle radnice https://mapy.cz/s/dukorageho
3. předávka – areál teplárny Teplárna Zlín s.r.o. | Sev.en https://mapy.cz/s/fajusapocu

Předávka

Věnujte, prosíme, pozornost grafickému znázornění předávek! Na svého spoluběžce čekáte v označeném koridoru na předávce. Spoluběžec vám předá štafetový kolik v předávkovém koridoru a běžíte na svůj úsek štafety na další předávku nebo do cíle. Zkontrolujte si, zda máte štafetový kolík!

Doprava na předávací místa

Individuálně, nejlépe pěšky.

5 nejdůležitějších pravidel, které je nutno dodržet

  1. Členové týmu si nesmějí navzájem prohodit startovní čísla.
  2. Každý člen štafety si nesmí zapomenout vzít s sebou na start číslo.
  3. Doneste do cíle štafetový kolík i s měřícím čipem.
  4. Start z jiného koridoru než štafetového znamená penalizaci 20 minut k cílovému času.
  5. Start 8. Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2023 je před Kongresovým centrem v 10 hodin 4.6.

Ceny a odměny

Štafeta smíšená: První tři místa
Štafeta složená jen z žen: První tři místa
Štafeta složená jen z mužů: První tři místa

Další důležité informace