Informace pro štafetový půlmaraton

Start

Start Štafetového půlmaratonu je ze samostatného koridoru v 15:00 hodin z ulice Hradská před Kongresovým centrem ve Zlíně. Startovní koridor je označen barvou, kterou mají štafetoví běžci na startovním čísle.

Štafetové číslo

Každý člen štafety má svoje vlastní startovní číslo. Startovní čísla pro štafety začínají číslem 3001 a jsou rozlišeny písmeny A, B, C, D. Běžec na prvním úseku má číslo s písmenem A, na druhém úseku B, na třetím úseku písmeno C a na závěrečném úseku písmeno D. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci štafety a neuvedení ve výsledkové listině.

Štafetový koridor

První člen štafety startuje ze štafetového koridoru společně s ostatními běžci podle startovního čísla. Dle startovního čísla si najde svůj startovní koridor, které jsou otevřeny od 14:30 hodin. Start štafety z jiného startovního koridoru, než ze společného pro štafety, znamená penalizaci 10 minut k výslednému času.

Ve startovním koridoru buďte včas. Ostatní členové štafety čekají na předávce v místech určených pro štafety. Druhý a čtvrtý člen štafety čeká u občerstvovací stanice na 5,5 respektive 15,5 kilometru v areálu teplárny Alpiq. Předávací místo je vzdáleno asi 500 metrů od cíle na náměstí Míru. Třetí člen štafety čeká na předávku v ulici Rašínova vedle budovy obchodního centra Zalté jablko, zhruba 100 metrů od cíle.

Štafetový kolík

První člen štafety si vyzvedne štafetový kolík ve stánku MONET+ na náměstí Míru ve Zlíně mezi 13:00 a 14:30 v den startu 12. 9. 2021. Tento štafetový kolík si budou jednotliví členové předávat a poslední člen štafety s ním doběhne do cíle, kde kolík odevzdá. Po odevzdání štafetového kolíku obdrží poslední člen štafety v cíli účastnické medaile i pro své spoluběžce. Nevyzvednutí štafetového kolíku na startu, ztráta štafetového kolíku či neodevzdání štafetového kolíku v cíli, znamená diskvalifikaci a neuvedení štafety ve výsledkové listině.

Předávací místaSchéma předávky štafet

1. předávka – areál teplárny Alpiq
2. předávka – ulice Rašínova vedle Zlatého jablka
3. předávka – areál teplárny Alpiq

Předávka

Věnujte, prosíme, pozornost grafickému znázornění předávak! Na svého spoluběžce čekáte v označeném koridoru na předávce. Spoluběžec vám předá štafetový kolik v předávkovém koridoru a běžíte na svůj úsek štafety na další předávku nebo do cíle. Zkontrolujte si, zda máte štafetový kolík!

Doprava na předávací místa

Individuálně, nejlépe pěšky.

5 nejdůležitějších pravidel, které je nutno dodržet

1. Členové týmu si nesmějí navzájem prohodit startovní čísla.
2. Každý člen štafety si nesmí zapomenout vzít s sebou na start číslo s čipem.
3. Doneste do cíle štafetový kolík.
4. Start z jiného koridoru než štafetového znamená penalizaci 10 minut k cílovému času.
5. Start Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2021 je před Kongresovým centrem v 15 hodin 12.9.2021


Prezence závodníků

Bude probíhat v sobotu 11.9. od 10:00 do 18:00 hodin a v neděli 12.9. od 10:00 do 13:00 hodin v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. Univerzitní.

Prezence bude probíhat podle jména. K vyzvednutí startovního balíčku je nutné prokázat se občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Pokud bude registraci vyzvedávat někdo jiný, je nutné předložit plnou moc. Pokud máš méně jak 18 let, je nutné předložit souhlas zákonného zástupce s účastí v závodě.

Štafetový a tandemový balíček pro všechny členy štafety vyzvedne jeden z členů. Musí ovšem přinést potvrzení o bezinfekčnosti od všech členů.

COVID-19: Jaká hygienická opatření bude potřeba během konání závodu dodržovat?

Pro každého účastníka závodů platí povinnost prokázat svoji bezinfekčnost, a to některým z následujících způsobů:

  • platným QR kódem o bezinfekčnosti v aplikaci Tečka,
  • certifikátem o provedené vakcinaci proti onemocnění covid-19 – vstup je možný 15. den po dokončeném očkování,
  • certifikátem o prodělané nemoci covid-19 – platí 180 dní ode dne pozitivního testu,
  • negativním PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 7 dní z certifikovaného zařízení,
  • negativním POC antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 72 hod. z certifikovaného zařízení,
  • čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy o absolvování testu na SARS-CoV-2 ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem testu.

Děti do 6 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.
Čestné prohlášení o provedeném testu určeném pro sebetestování nebudeme akceptovat.

Příprava na závod

Úschovna batohů, WC, šatny a sprchy budou fungovat v neděli 12.9. od 10:00 do 19:00 hodin v místě prezence - v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. Univerzitní. Uschované zavazadla je možné si vyzvednout do 19:00 hodin! Zapomenuté věci budou uloženy a zájemci si o jejich vydání mohou napsat na email info@zlinskypulmaraton.cz do 15.9.2021. Poté budou nevyzvednuté věci dle povahy předány na charitativní účely.

Centrum samotného závodu je před Kongresovým centrem, nám. Práce. Pro běžce budou označené startovní koridory v ulici Hradská otevřeny od 14:30 hodin. Všichni závodníci se budou řadit dle startovních čísel a dle pokynů pořadatelů.

Společný start běžců na půlmaraton, čtvrtmaraton, tandemy a štafety je v 15:00 hodin.

Start z jiného startovního koridoru bude znamenat přičtení 20 minut k výslednému času.

Během závodu

Před prvním běžce na trati půlmaratonu pojede zaváděcí čtyřkolka s časomírou a kamerou, z níž bude možné závod sledovat živě na velkoplošné obrazovce na náměstí Míru, tedy v místě startu a cíle.

Na trase závodu, zhruba každých 2,5 km, jsou připraveny občerstvovací stanice s vodou, ionťákem a každých 5 km doplněné o banány.

Po závodě

Květinový ceremoniál (první tři závodníci půlmaratonu a čtvrtmaratonu) je naplánován na 16:45 hodin. Vyhlášení všech kategorií proběhne v 18:00 hodin na náměstí Míru na podiu.

Občerstvení pro závodníky bude připraveno od 16:00 na ulici Hradská, cca 400 metrů od místa prezence.

Průběžné výsledky (LiveTiming) závodu bude možné sledovat online na webu www.zlinskypulmaraton.cz a na velkoplošné obrazovce v prostoru startu a cíle. Konečné výsledky budou vystaveny na tabuli vedle pódia, na webu a přijdou také do e-mailu, který jsi uvedli v registraci.

Ceny a odměny

Štafeta smíšená: První tři místa
Štafeta složená jen z žen: První tři místa
Štafeta složená jen z mužů: První tři místa

Další důležité informace