Informace pro štafetový půlmaraton

Ceny a odměny

Štafeta smíšená: První tři místa
Štafeta složená jen z žen: První tři místa
Štafeta složená jen z mužů: První tři místa

Pravidla

Štafetový kolík si budou jednotliví členové předávat a poslední člen štafety doběhne s kolíkem do cíle, kde jej odevzdá. Po odevzdání štafetového kolíku obdrží poslední člen štafety v cíli účastnické medaile i pro své spoluběžce. Nevyzvednutí štafetového kolíku na startu, ztráta štafetového kolíku či neodevzdání štafetového kolíku v cíli, znamená diskvalifikaci a neuvedení štafety ve výsledkové listině.

  1. Členové týmu si nesmějí navzájem prohodit startovní čísla. Běžec se startovním číslem označeným úsekem A, musí běžet pouze v úseku A.
  2. Každý člen štafety si nesmí zapomenout vzít s sebou na start číslo s čipem.
  3. Doneste do cíle štafetový kolík.
  4. Start z jiného koridoru než štafetového znamená penalizaci 20 minut k cílovému času.

Dále se závod řídí souhlasem s podmínkami a pravidly závodu