Odeslání fakturačních údajů pro vystavení dokladu za startovné

Přidělené variabilní symboly najdete ve startovních listinách.