1. 3. 2024

Znáte místa, kudy běžíme?

Festivalový půlmaraton MONET+ je unikátní nejen tím, že se koná během Zlín Film Festivalu, ale také proto, že trasa nabízí závodníkům běh různorodými zákoutími Zlína s typickou baťovskou architekturou.

Ještě, než se tedy v červnu společně vydáme na trať našeho závodu, připravili jsme pro vás na Facebooku Festivalového půlmaratonu seriál, v rámci kterého vám představujeme zajímavá místa po trati. Od začátku listopadu se tak dozvídáte informace o Gahurově prospektu, kde náš závod začíná, seznamujeme vás s historií továrního areálu včetně budovy 21 – proslulého Baťova mrakodrapu, nemůže chybět ani zmínka o pro Zlín typických baťovských domcích….

BAŤOVSKÉ DOMKY

Běh mezi baťovskými domky vás pohladí po duši a povzbudí běžet dál. Jen si to představte: cihlové domky, upravené zahrádky, šumící řeka, stín stromů,...

Domky se zahrádkou a typickou cihlovou fasádou byly domovem dělníků pracujících v Baťových závodech. Baťa chtěl, aby se jeho zaměstnanci nevyčerpávali dojížděním do práce, zajistil jim tedy ubytování co nejblíže továrny.

Spolu s vysokými platy v továrně byly právě domky hlavní příčinou přílivu pracovních sil a expanze Zlína. V moderní zástavbě nechyběly ani školy pro budoucí zaměstnance, školky, a další služby. První domky byly postaveny již v roce 1912. Celkem jich bylo postaveno na 2 000.

Nyní jsou Baťovské domky unikátní zlínskou památkou, která jen těžko hledá ve světě obdoby. Slouží svým majitelům již více než 80 let a překonaly tak některé předpovědi, že vydrží 30-50 let.

TOVÁRNÍ AREÁL

Do které části Festivalového půlmaratonu vás vezmeme dnes? Zůstaneme mezi cihlami a povíme si o trase továrním areálem.

Tovární areál tvořil jádro nového Zlína, firemního města, které od začátku minulého století prosperovalo a rostlo souběžně s podnikem Baťa. Dodnes je areál jedním z nejautentičtějších míst, referujících o desetiletích průmyslové výroby.

Celkový urbanistický návrh nazvaný „Továrna v zahradách“ vyprojektoval podnikový architekt František Lýdie Gahura. Návrh čerpá z obeznámení s podobnými projekty company towns v USA a Velké Británii. Areál továrních budov, který měl již jasně korporátní charakter, se rozprostíral v pravidelných rovnoběžných řadách.

V současnosti prochází bývalý tovární okrsek proměnou a postupně se zapojuje do struktury města, lze jej považovat za nové středisko obecního života.

BAŤŮV MRAKODRAP

Festivalový půlmaraton běžíme z velké části městem - o výhledy vás ale neochudíme. Zlínské cihly, pravoúhlé ulice a architektonické skvosty zaručeně potěší oko každého běžce.

Baťův mrakodrap, tedy správní budova číslo 21 Baťových závodů, dokončená roku 1938 dle projektu V. Karfíka, byla jednou z prvních výškových staveb v Evropě.

Celé pojetí stavby prokázalo v průběhu let vysokou užitnou i estetickou hodnotu a variabilitu využití. Ne nadarmo je dnes toto vrcholné Karfíkovo dílo významnou kulturní památkou období funkcionalismu. Skelet budovy postavilo 40 dělníků za 160 dnů. Za deset dnů jedna etáž!

Sedmnáctipodlažní budova je vysoká 77,5 metrů a je malým technologickým zázrakem a dokladem progresivity Baťů ve Zlíně.

KONGRESOVÉ CENTRUM A GAHURŮV PROSPEKT

Taky samotný start závodu stojí za výhledy. Na trasu vás vyprovodí pohled na Kongresové centrum Evy Jiřičné, Gahurův prospekt i na zrekonstruovaný Obchodní dům.

Zelený pás Gahurova prospektu tvoří severojižní kompoziční osu centra, je lemován dvěma řadami internátních budov a propojuje lesy nad Zlínem s městskými parky v údolí. Autorem urbanistického řešení je František Lýdie Gahura, který tak realizoval jeden z funkcionalistických příkladů zónově plánovaného městského členění.

Revitalizace dolního prostoru společně s obnovou Památníku Tomáše Bati v roce 2019 postupně navrátila místu atmosféru setkávání z 30. let. Z větší dálky jsou nově vzniklé cesty téměř neviditelné.

Pro vzdáleného pozorovatele vzniká dojem, že svah je zatravněný a celistvý. Cesty představují spojnice mezi okolními objekty, zrychlují pohyb a zároveň poskytují místo pro setkávání a relaxaci.

SAD SVOBODY

Parkem kolem zámku běháme hned dvakrát. Kromě trasy hlavního závodu, je totiž i dějištěm rodinného běhu, jehož podstatná část vede právě tudy.

Zlínský sad Svobody je neodmyslitelně spojený s budovou zámku, kterou obklopuje, a taky s budovou bývalého soudu. Obě stavby patří k nejstarším budovám ve městě. Tento přírodně krajinářský park s geniem loci starého panského sídla se nachází na rozhraní historického centra a modernistického baťovského města.

Jestli budete mít čas, pojďte se sem podívat i po závodě. To, abyste mohli blíže prozkoumat stálou multimediální venkovní instalaci Zlínská zrcadla – zrcadla minulosti. Ve dne jsou zrcadla naplněna sérií prostorových akustických her složených z výpovědí historických postav Zlína, ve večerních a nočních hodinách pak zrcadla slouží jako živý světelný prvek.

NÁMĚSTÍ MÍRU

Centrální zlínské náměstí žije festivalovým půlmaratonem celou neděli. Dobíháte zde do cíle hlavního závodu, startuje a končí tady rodinný běh. Bavíte se zde i doprovodným programem na pódiu nebo ve Festival Café a navíc jsou na náměstí umístěny po celý den stánky našich partnerů.

Náměstí Míru je centrem Zlína a zároveň místním nejstarším náměstím. Své jméno nese od roku 1951.Právě v tomto prostoru se zrcadlí dějiny Zlína v dlouhodobém horizontu - je místem, kde se dnes připomínají všechny důležité etapy rozvoje města a zároveň „místem paměti“ lokálních i celostátních dějin.