24. 5. 2022

Upozornění pro motoristy a další obyvatele Zlína

S ohledem na některá omezení v dopravě, která souvisejí s přípravou i organizací závodu a také s letošní změnou trasy, žádáme veřejnost o shovívavost a respektování pokynů.

Z důvodu bezpečnosti samotných běžců i diváků bude v návaznosti na trasu v některých částech centra města omezena nebo zcela uzavřena doprava a také linky MHD budou odkláněny. Od 10 hodin tak dojde k přerušení pravidelných tras linek 2, 4, 8, 9, 33, 34 a 36, které budou směrovány na náhradní trasy. Pár minut před desátou hodinou bude na patnáct minut zcela uzavřen průjezd Zlínem po třídě Tomáše Bati. V tu dobu bude také na nezbytně dlouhou dobu omezen příjezd na autobusové nádraží.

„Rádi bychom upozornili motoristy i ostatní obyvatele města, že na trase půlmaratonu se v době mezi 8:00 až 13:00 hodin vyskytnou dopravní omezení, a požádali je o trpělivost a obezřetnost,“ prosí Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu, která dodala, že postupné uvolňování omezení bude již od 12:30 hodin. Současně upozornila, že doprava na křižovatkách bude řízena policisty a dobrovolníky, kteří budou v případě potřeby veřejnosti k dispozici.

Kompletní přehled ulic, kterých se dotýkají omezení či uzavírky naleznete zde.