11. 9. 2020

Důležitá informace o účasti na zítřejších závodech

S ohledem na aktuálně celorepublikově stoupající čísla nově zjištěných případů a změn podmínek v sousedním okrese (Uherské Hradiště) jsme se rozhodli umožnit Vám v případě jakýchkoli Vašich pochybností či nejistoty zrušit účast na zítřejších závodech 5. ročníku Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín.

Přestože se snažíme dostát všem platným hygienickým opatřením, kterým jsme během příprav závodů věnovali velkou pozornost, pochopíme Vaše případné obavy a budeme plně respektovat i Vaše rozhodnutí do závodu nenastoupit.

Pokud se rozhodnete závodu nezúčastnit - tedy nenastoupíte na start - jsme připraveni vrátit Vám startovné v plné výši na Váš účet. Startovní číslo nemusíte vracet, můžete si jej ponechat. Vaše odstoupení ze závodu poznáme podle toho, že neproběhnete startovním koridorem. Nemusíte tedy nikam chodit ani se nikde odhlašovat.

Jestliže Váš zájem o účast v závodu i nadále trvá, těšíme se na Vás zítra na startu a přejeme Vám, ať se Vám závod vydaří. V tomto případě Vás však žádáme o důsledné dodržování následujících doporučení:

  • Dostavte se prosím v čase otevření koridoru pro Váš závod a zbytečně se v předstihu nezdržujete v prostoru náměstí Míru.
  • Totéž platí i po doběhu do cíle – prosíme, abyste po ukončení závodu náměstí co nejdříve opustili.
  • Dodržujte předepsané odstupy ve startovních koridorech i doporučenou sociální vzdálenost mimo ně.
  • Květinový ceremoniál v 17:45 hodin a Slavnostní vyhlášení vítězů dle kategorií v 19:00 hodin se v letošním roce neuskuteční (ceny budou vítězům zaslány poštou).
  • Pokud Vás přijdou podpořit přátelé a fanoušci, doporučujte jim prosím fandění okolo trati, nikoli na náměstí Míru (například ve fan zóně parkoviště u zastávky Nám. Práce – nad autobusovým nádražím).
  • Dbejte prosím všech pokynů pořadatelů.

Děkujeme za Vaše pochopení a Vaši ohleduplnost vůči ostatním.

Jarmila Záhorová
výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu
jednatelka
FILMFEST, s.r.o.