Informace pro tandemový čtvrtmaraton

Pravidla

Tandemového závodu Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín se smí zúčastnit dvojice závodníků v libovolném vzájemném vztahu a pohlaví. Tandemy jsou v kategorii Muž - Muž, Žena - Žena, Muž - Žena. Oba členové Tandemu musí být starší 15 let.

 1. Dvojice běží společně stejnou trasu závodu - čtvrtmaraton (10,5 km). Do cíle musí dvojice doběhnout společně, nejvýše však s časovým rozestupem 20 vteřin od sebe.
 2. Nedokončí-li jeden z dvojice Tandemu závod nebo bude jeho rozestup v cíli větší než 20 vteřin od rychlejšího běžce, bude dvojice z Tandemového závodu diskvalifikována.
 3. Závodníci v kategorii Tandem nejsou hodnoceni v závodě jednotlivců.
 4. Pořadí Tandemu se určuje podle času pomalejšího z obou závodníků.
 5. Ve výsledkové listně budou vyhlášeny první tři místa jednotlivé kategorie: Muž - Muž, Žena - Žena, Muž - Žena.

Prezence závodníků

Bude probíhat v sobotu 11.9. od 10:00 do 18:00 hodin a v neděli 12.9. od 10:00 do 13:00 hodin v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. Univerzitní.

Prezence bude probíhat podle jména. K vyzvednutí startovního balíčku je nutné prokázat se občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Pokud bude registraci vyzvedávat někdo jiný, je nutné předložit plnou moc. Pokud máš méně jak 18 let, je nutné předložit souhlas zákonného zástupce s účastí v závodě.

Štafetový a tandemový balíček pro všechny členy štafety vyzvedne jeden z členů. Musí ovšem přinést potvrzení o bezinfekčnosti od všech členů.

COVID-19: Jaká hygienická opatření bude potřeba během konání závodu dodržovat?

Pro každého účastníka závodů platí povinnost prokázat svoji bezinfekčnost, a to některým z následujících způsobů:

 • platným QR kódem o bezinfekčnosti v aplikaci Tečka,
 • certifikátem o provedené vakcinaci proti onemocnění covid-19 – vstup je možný 15. den po dokončeném očkování,
 • certifikátem o prodělané nemoci covid-19 – platí 180 dní ode dne pozitivního testu,
 • negativním PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 7 dní z certifikovaného zařízení,
 • negativním POC antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 72 hod. z certifikovaného zařízení,
 • čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy o absolvování testu na SARS-CoV-2 ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem testu.

Děti do 6 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.
Čestné prohlášení o provedeném testu určeném pro sebetestování nebudeme akceptovat.

Příprava na závod

Úschovna batohů, WC, šatny a sprchy budou fungovat v neděli 12.9. od 10:00 do 19:00 hodin v místě prezence - v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. Univerzitní. Uschované zavazadla je možné si vyzvednout do 19:00 hodin! Zapomenuté věci budou uloženy a zájemci si o jejich vydání mohou napsat na email info@zlinskypulmaraton.cz do 15.9.2021. Poté budou nevyzvednuté věci dle povahy předány na charitativní účely.

Centrum samotného závodu je před Kongresovým centrem, nám. Práce. Pro běžce budou označené startovní koridory v ulici Hradská otevřeny od 14:30 hodin. Všichni závodníci se budou řadit dle startovních čísel a dle pokynů pořadatelů.

Společný start běžců na půlmaraton, čtvrtmaraton, tandemy a štafety je v 15:00 hodin.

Start z jiného startovního koridoru bude znamenat přičtení 20 minut k výslednému času.

Během závodu

Před prvním běžce na trati půlmaratonu pojede zaváděcí čtyřkolka s časomírou a kamerou, z níž bude možné závod sledovat živě na velkoplošné obrazovce na náměstí Míru, tedy v místě startu a cíle.

Na trase závodu, zhruba každých 2,5 km, jsou připraveny občerstvovací stanice s vodou, ionťákem a každých 5 km doplněné o banány.

Po závodě

Květinový ceremoniál (první tři závodníci půlmaratonu a čtvrtmaratonu) je naplánován na 16:45 hodin. Vyhlášení všech kategorií proběhne v 18:00 hodin na náměstí Míru na podiu.

Občerstvení pro závodníky bude připraveno od 16:00 na ulici Hradská, cca 400 metrů od místa prezence.

Průběžné výsledky (LiveTiming) závodu bude možné sledovat online na webu www.zlinskypulmaraton.cz a na velkoplošné obrazovce v prostoru startu a cíle. Konečné výsledky budou vystaveny na tabuli vedle pódia, na webu a přijdou také do e-mailu, který jsi uvedli v registraci.

Ceny a odměny

Tandem smíšený: První tři místa
Tandem složený jen z žen: První tři místa
Tandem složený jen z mužů: První tři místa

Další důležité informace