Informace pro tandemový čtvrtmaraton

Pravidla pro tandemy

Tandemového závodu Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín se smí zúčastnit dvojice závodníků v libovolném vzájemném vztahu a pohlaví. Tandemy jsou v kategorii Muž - Muž, Žena - Žena, Muž - Žena. V případě závodníka ve věku pod 18 let, vyžadujeme při prezenci potvrzený souhlas rodinného zástupce s účastí v závodu.

  1. Dvojice běží společně stejnou trasu závodu - čtvrtmaraton (10,5 km). Do cíle musí dvojice doběhnout společně, nejvýše však s časovým rozestupem 20 vteřin od sebe.
  2. Nedokončí-li jeden z dvojice Tandemu závod nebo bude jeho rozestup v cíli větší než 20 vteřin od rychlejšího běžce, bude dvojice z Tandemového závodu diskvalifikována.
  3. Závodníci v kategorii Tandem nejsou hodnoceni v závodě jednotlivců.
  4. Pořadí Tandemu se určuje podle času pomalejšího z obou závodníků.
  5. Ve výsledkové listně budou vyhlášeny první tři místa jednotlivé kategorie: Muž - Muž, Žena - Žena, Muž - Žena.

Ceny a odměny

Tandem smíšený: První tři místa
Tandem složený jen z žen: První tři místa
Tandem složený jen z mužů: První tři místa

Další důležité informace