Předzávodní informace pro štafetový půlmaraton

Vážení závodníci, již jen pár dní zbývá do startu pátého ročníku Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2020, který pořádají Běhy Zlín a Zlín film festival. Níže je souhrn důležitých informací.

Prezence závodníků

Bude probíhat v pátek 11.9. od 15:00 do 20:00 hodin a v sobotu 12.9. od 10:00 do 14:00 hodin v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. UniverzitníStartovní balíček vyzvedne jeden, jakýkoliv člen štafety. K vyzvednutí startovního balíčku je nutné prokázat se občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Pokud bude vaši registraci vyzvedávat někdo jiný, je nutné předložit plnou moc. Pokud máš méně jak 18 let, je nutné předložit souhlas zákonného zástupce s účastí v závodě.

Všichni účastníci Festivalového půlmaratonu i rodinného běhu musí odevzdat písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez vyplněného a odevzdaného formuláře nebude startovní číslo vydáno!

Příprava na závod

Úschovna batohů, WC, šatny a sprchy budou fungovat v sobotu 12.9. od 10:00 do 20:00 hodin v místě prezence - v tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. Univerzitní. Uschované zavazdadla je možné si vyzvednout do 20 hodin! Zapomenuté věci budou uloženy a zájemci si o jejich vydání mohou napsat na email info@zlinskypulmaraton.cz do 15.9.2020. Poté budou nevyzvednuté věci dle povahy předány na charitativní účely.

Centrum samotného závodu je na náměstí Míru. Pro běžce budou označené startovní koridory otevřeny od 15:40 hodin. Všichni závodníci se budou řadit dle startovních čísel a dle pokynů pořadatelů.

Štafetu tvoří čtyři běžci, přičemž každý běží jeden úsek. První člen štafety startuje z koridoru pro štafety. Dle startovního čísla si najde svůj startovní koridor, které jsou otevřeny od 15:40 hodin. Start je v 16:20 na náměstí Míru. Ve startovním koridoru buďte včas. Start štafety z jiného startovního koridoru, než ze společného pro štafety, znamená penalizaci 20 minut k výslednému času.

Štafetové číslo

Každý člen štafety má svoje vlastní startovní číslo. Startovní čísla pro štafety začínají číslem 2001 a jsou rozlišeny písmeny A, B, C, D. Běžec na prvním úseku má číslo s písmenem A, na druhém úseku B, na třetím úseku písmeno C a na závěrečném úseku písmeno D. Porušení tohoto pravidla znamená diskvalifikaci štafety a neuvedení ve startovní listině.

První člen štafety startuje z koridoru společně s ostatními běžci podle startovního čísla. Dle startovního čísla si najde svůj startovní koridor, které jsou otevřeny od 15:40 hodin.

Ostatní členové štafety čekají na předávce v místech určených pro štafety. Druhý a čtvrtý člen štafety čeká u občerstvovací stanice na 5. kilometru v areálu teplárny Alpiq. Předávací místo je vzdáleno asi 500 metrů od startu a cíle na náměstí Míru. Třetí člen štafety čeká na předávku v ulici Bartošové vedle budovy městské radnice, zhruba 50 metrů od prostoru startu.

Štafetový kolík

Štafetový kolík vyzvedne první člen štafety ve stánku MONET+ na náměstí Míru od 14:00 do 15:30 hodin. Tento štafetový kolík si budou jednotliví členové předávat a poslední člen štafety doběhne s kolíkem do cíle, kde jej odevzdá. Po odevzdání štafetového kolíku obdrží poslední člen štafety v cíli účastnické medaile i pro své spoluběžce. Nevyzvednutí štafetového kolíku na startu, ztráta štafetového kolíku či neodevzdání štafetového kolíku v cíli, znamená diskvalifikaci a neuvedení štafety ve výsledkové listině.

Schéma předávky štafetPředávací místa

Štafetový 1/2Maraton

  1. předávka – areál teplárny Alpiq
  2. předávka – ulice Bartošova
  3. předávka – areál teplárny Alpiq

Předávka

Věnujte, prosím, pozornost grafickému znázornění předávek! Na svého spoluběžce čekáte v označením koridoru na předávce. Spoluběžec vám předá štafetový kolik v předávkovém koridoru a běžíte na svůj úsek štafety na další předávku nebo do cíle.

Každý člen štafety na předávacím místě má možnost využít desinfekci rukou ve speciálním stojanu.

Zkontrolujte si, zda máte štafetový kolík! Doprava na předávací místa je individuálně, nejlépe pěšky.

4 nejdůležitější pravidla, které je nutno dodržet

  1. Členové týmu si nesmějí navzájem prohodit startovní čísla. Běžec se startovním číslem označeným úsekem A, musí běžet pouze v úseku A.
  2. Každý člen štafety si nesmí zapomenout vzít s sebou na start číslo s čipem.
  3. Doneste do cíle štafetový kolík.
  4. Start z jiného koridoru než štafetového znamená penalizaci 20 minut k cílovému času.

Respektujte pokyny organizátorů a dobrovolníků, aby celý závod proběhl v pořádku! Děkujeme 

Po závodě

Vyhlášení všech kategorií proběhne v 19:00 hodin na náměstí Míru v prostoru startu a cíle.

Občerstvení pro závodníky bude připraveno od 17:00 na ulici Hradská, cca 400 metrů od místa prezence.

Průběžné výsledky (LiveTiming) závodu budete moci sledovat online na webu www.zlinskypulmaraton.cz a na velkoplošné obrazovce v prostoru startu a cíle. Konečné výsledky budou vystaveny na tabuli vedle pódia, na webu a přijdou také do e-mailu, který jste uvedli v registraci.

Hygienická opatření

Veškerá hygienická opatření odpovídají momentálně platným nařízením ministerstva zdravotnictví a budou případně upravená dle vývoje situace.

K dnešnímu dni platí, že ve startovních koridorech, které budou mít dostatečnou kapacitu, žádáme o dodržování sociálních rozestupů. Na občerstvovacích stanicích můžete využít bezkontaktní stojany na desinfekci rukou. K dispozici budou pouze celé banány. Kelímky s vodou a ionťáky si běžci musí brát sami. Pořadatelé je nemohou běžcům podávat.

Z hygienických důvodů nebude letos na trati rosení, houbičky ani jiné možnosti osvěžení běžců, kromě kelímků s pitnou vodou.

Děkujeme za respektování platných pravidel a ohleduplnost vůči ostatním závodníkům!

Další důležité informace

 

Doporučujeme nenechávat prezenci na poslední chvíli, aby ses tak vyhnul stresu před závodem.

Aktuální informace sleduj na www.zlinskypulmaraton.cz a Facebooku. Přejeme ti, aby tvůj závod dopadl podle tvých představ. Na viděnou na startu!

Organizační tým Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2020