Předzávodní informace pro VIVA rodinný běh

Vážení závodníci, již jen pár dnů zbývá do startu šestého ročníku Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2021, který pořádají Běhy Zlín a Zlín Film Festival a jehož součástí je i Festivalový VIVA rodinný běh, na který jste se přihlásili. Níže je souhrn důležitých informací.

Registrace

Přihlášení do závodu je možné do 10.9. prostřednictvím webu. Registrace v místě závodu je možná pouze do vyčerpání kapacity 600 běžců. Každý běžec musí mít startovní číslo, jinak nebude vpuštěn do startovního koridoru.

Prezence závodníků

Bude probíhat v sobotu 11.9. od 10:00 do 18:00 hodin v samostatně stojící tělocvičně 1. ZŠ Emila Zátopka, ul. Univerzitní, vedle Kongresového centra. V neděli 12.9. od 9:00 do 10:00 hodin na náměstí Míru.

Prezence bude probíhat podle jména. Prosíme závodníky a rodiče, aby nenechávali prezenci na Festivalový VIVA rodinný běh na poslední chvíli. A tedy, aby se odprezentovali v sobotu 11.9. Předejdete tak zbytečnému stresu před během.

Pro každého účastníka závodů platí povinnost prokázat svoji bezinfekčnost, a to některým z následujících způsobů:

  • platným QR kódem o bezinfekčnosti v aplikaci Tečka,
  • certifikátem o provedené vakcinaci proti onemocnění covid-19 – vstup je možný 15. den po dokončeném očkování,
  • certifikátem o prodělané nemoci covid-19 – platí 180 dní ode dne pozitivního testu,
  • negativním PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 7 dní z certifikovaného zařízení,
  • negativním POC antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším než 72 hod. z certifikovaného zařízení,
  • čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy o absolvování testu na SARS-CoV-2 ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem testu.

Děti do 6 let nemusí prokazovat bezinfekčnost.
Čestné prohlášení o provedeném testu určeném pro sebetestování nebudeme akceptovat.

Průběh závodu

Start závodu je v 11:00 hodin z náměstí Míru, odkud se běží do Sadu Svobody, okolo zlínského zámku a zpět na náměstí, kde je cíl závodu.

Další důležité informace

Přejeme vám, aby váš závod dopadl podle vašich představ. Na viděnou na startu!

Organizační tým Festivalového VIVA rodinného běhu