Předzávodní informace pro VIVA rodinný běh

Vážení závodníci, již jen pár dnů zbývá do startu pátého ročníku Festivalového půlmaratonu MONET+ Zlín 2020, který pořádají Běhy Zlín a Zlín Film Festival a jehož součástí je i Festivalový VIVA rodinný běh, na který jste se přihlásil.

Níže je souhrn důležitých informací.

Registrace

Přihlášení do závodu je možné do 10. 9. prostřednictvím webu. Registrace v místě závodu není možná.

Prezence závodníků

Bude probíhat v pátek 11. 9. od 15:00 do 20:00 hodin PRO ZLÍNSKÉ ZÁVODNÍKY a PRO ZÁVODNÍKY, KTEŘÍ NEJSOU ZE ZLÍNA i v sobotu 12. 9. od 9:00 do 10:00 hodin na náměstí míru v Domě ČT.

Prezence bude probíhat podle jména. Nenechávejte prezenci na Festivalový VIVA rodinný běh na poslední chvíli. Předejte tak zbytečnému stresu před během.

Všichni účastníci Festivalového VIVA rodinného běhu musí odevzdat písemné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez vyplněného a odevzdaného formuláře nebude startovní číslo vydáno!

Průběh závodu

Start závodu je v 11:00 hodin z náměstí Míru, odkud se běží do Sadu Svobody, okolo zlínského zámku a zpět na náměstí, kde je cíl závodu.

Hygienická opatření

Veškerá hygienická opatření odpovídají momentálně platným nařízením vlády ČR a budou případně upravená dle vývoje situace.

K dnešnímu dni platí - ve startovním koridoru, který bude mít dostatečnou kapacitu, žádáme o dodržování sociálních rozestupů. U vstupu do koridoru můžete využít bezkontaktní stojany na desinfekci rukou. 

Děkujeme za respektování platných pravidel a ohleduplnost vůči ostatním!

Další důležité informace

 

Aktuální informace sledujte na www.zlinskypulmaraton.cz a Facebooku. Přejeme vám, aby váš závod dopadl podle vašich představ. Na viděnou na startu!

Organizační tým Festivalového VIVA rodinného běhu