Informace pro Černé koně

Děkujeme všem závodníkům za jejich účast, blahopřejeme k jejich výkonům a budeme se těšit opět v roce 2020! Konkrétní propozice k příštímu závodu budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu.